تبلیغات
fc barcelona - نشان باشگاه

نشان باشگاه

عناصر اندکی وجود دارند که بیش از نشان، معرف یک گروه سازمان یافته باشند.

بارسا از همان روزهای ابتدایی تأسیس نشان مخصوص خود را داشت و بازیکنان با غرور، پیراهن دارای این نشان را بر تن می کردند. این نشان علامتی از شهر بارسلونا بود، یک لوزی که به 4 قسمت تقسیم شده است، به همراه یک تاج و یک خفاش روی آن و دو شاخه در کناره ها، یکی برگ بو و دیگری نخل. این نشان، در همان مراحل ابتدایی هم نمایان گر ارتباط باشگاه با شهری بود که به آن تعلق داشت.

این نشان تا سال 1910 دست نخورده باقی ماند. پس از گدشت مدت کوتاهی از سال 1908 که گمپر باشگاه را از یک بحران جدی نجات داده بود، تصمیمی مبنی بر اختصاص دادن نشانی متمایز به باشگاه گرفته شد. در سال 1910 باشگاه برای اعضایی که تمایل به ارائه طرح های خود داشتند، فراخوانی ایجاد کرد. برنده کارلس کومامالا بود، که بین سال های 1903 و 1912 برای باشگاه بازی می کرد، و در همان سال ها دانشجوی پزشکی و هنرمندی قابل نیز بود. پس از آن نشانی که باشگاه تا به امروز دارا است ساخته شد، هرچند تغییرات اندکی روی آن صورت گرفته است. این نشان یک طرح کاسه مانند است که دو قسمت بالایی شامل صلیب سنت جرج و راه راه زرد و قرمز نشان قبلی هستند که بیش از هر چیزی سمبل بارسلونا و کاتالونیا هستند. حروف خلاصه ی نام باشگاه "FCB" روی نواری در مرکز نشان ظاهر می شوند و در زیر آن رنگ های پیراهن بارسا و یک توپ قرار دارند. اکنون این نشان به یک میزان بیان گر بعد ورزشی باشگاه و ارتباط آن با شهر و کشورش است.

از سال 1910 به بعد، تغییراتی که در نشان داده شده اند کوچک و عمدتاً از نظر زیبایی شناسی و نمای کلی آن بوده اند. بزرگترین تغییر به دلیل الزامات سیاسی ایجاد شد. زمانی که فرانکو به قدرت رسید حروف FCB با CFB جایگزین شد تا نشان دهنده اجبار باشگاه برای استفاده از نام اسپانیایی خود باشد. دیکتاتوری همچنین باشگاه را ملزم به پاک کردن 2 نوار از 4 نوار قسمت بالایی نشان کرد و به این ترتیب دیگر پرچم کاتالونیا در آن حضور نداشت. در سالگرد 50 سالگی باشگاه در سال 1949 این دو نوار به نشان بازگشتند اما حروف خلاصه نام باشگاه تا سال 1974 به همین صورت باقی ماندند تا اینکه در این سال نشان باشگاه مجدداً به طرح سال 1910 تبدیل شد.

نشان کنونی بر مبنای تغییراتی که طراحی به نام کلارت سراهیما در سال 2002 ایجاد کرد طراحی شده است. در این طرح خطوط کمی منظم تر شده اند، نقطه های میان حروف پاک شده اند، حروف کوچکتر شده اند و لبه های کناری کمتر شده اند. خطوط در طرح اخیر ساده تر شده اند تا تبدیل نشان و علامت صنفی باشگاه به قالب های متفاوت را آسان تر سازند.