تبلیغات
fc barcelona - نمادی جدید برای بارسلونا و کاتالونیا
کمپ نو جدید که توسط نورمن فوستر طراحی شده است، جدیدترین مورد در لیست ساختمان های سمبلیکی که آسمان مدرن بارسلونا را تزیین می کند خواهد بود و به تنهایی نمادی از شهر و همچنین تجدد و سنت های کاتالونیا می شود.

بارسلونا، شهر پیشرفت، طراحی و معماری، به زودی این نما را در قالب طرح معمار انگلیسی برای این ورزشگاه، به منطقه لس کورتس خواهد افزود. کمپ نو جدید گذشته، حال و آینده بارسلونا، کاتالونیا و هویت معماری جدید را منعکس خواهد کرد.

سه منبع الهام بخش

در میان سخنان نورمن فوستر در روز پرده برداری از مدل خانه جدید بارسا، از سه عنصر اصلی الهام بخش برای طرح بازسازی او یاد شد: تاریخچه باشگاه، خود ورزشگاه و رابطه بین بارسا با شهر و کشورش. این موارد در کنار هم، با کاشی کاری به سبک گائودی در نمای خارجی و سقف پیاده سازی شده است که نمای چشمگیری در شب و رنگ های زیبایی در روز ایجاد می کند.

تأثیرات محلی

قصد فوستر این بود که کمپ نو جدید یک نماد باشد، و در عین حال ستایش معماری کاتالان، در قالب نشانه ای از بارسلونا و کاتالونیا. طرح های فوستر ترکیبی از تأثیرات سنتی و مدرن ساختمان های موجد در شهر است و با این طراحی قطعاً کمپ نو بخشی از هر تور گردشگری در شهر بارسلونا خواهد بود.

در این رابطه، شهرت بین المللی بارسلونا که نتیجه ی المپیک 1992 بود شایان ذکر است. از زمانی که بارسلونا به عنوان میزبان معرفی شد، این شهر تمامی موانع برای جلب توجه جهانیان را از بین برد. اساساً پس از این رویداد بود که بارسلونا به وسیله ساختمان هایی نظیر توره ده کولسه را و توره آگبار و بسیاری دیگر، شروع به تغییر کرد و میزبان وقایع بزرگ دیگری شد. شهر و معابر اصلی آن در نتیجه این رخدادها تغییر کرده اند، اما نماد های این شهر مسبب تغییرات نیستند، بلکه خود نتیجه این تغییرات می باشند.