تبلیغات
fc barcelona - فراتر از یک باشگاه

شاید انعطاف پذیری این شعار است که آن را مناسب توصیف پیچیدگی های هویت بارسلونا ساخته است، باشگاهی که در زمین مسابقه به رقابتی ورزشی می پردازد، و در سوی دیگر هر روز به مسائل هوارادانش رسیدگی می کند.

بارسلونا در کاتالونیا "فراتر از یک باشگاه" است زیرا باشگاهی است که بیش از هر چیز نماد این کشور می باشد و علاوه بر این یکی از بزرگترین سفیر های آن به شمار می رود. به دلایل مختلفی بارسلونا برای مردمی که در سراسر اسپانیا زندگی می کنند نیز "فراتر از یک باشگاه" است، مردمی که بارسا را مدافع ثابت قدم آزادی و حقوق دموکراتیک می دانند.

امروزه فوتبال به پدیده ای جهانی مبدل شده است و هواداری از بارسلونا به طور چشمگیری در سرتاسر جهان به چشم می خورد. شمار اعضای باشگاه در خارج از کاتالونیا و اسپانیا روز به روز افزایش می یابد و باشگاه نیز می خواهد به این علاقه پاسخ دهد. این امر به یک نیاز و اجبار تبدیل شده است و بهترین راه برای این کار برداشتن یک گام دیگر و تبدیل شدن به "فراتر از یک باشگاه در سراسر جهان" است. این بارسا، که به هوادارانش اهمیت می دهد نیازمند جهانی شدن است. این بارسای دلسوز و و بشر دوست نیازمند جهانی شدن است. این یک تصمیم راهبردی است که در امتداد تاریخ باشگاه و گسترش جهانی فوتبال می باشد.

به هیمن خاطر است که باشگاه تصمیم گرفته است 0.7 درصد درآمد عادی خود را به بنیاد اف سی بارسلونا اختصاص دهد تا برنامه های همکاری جهانی برای پیشرفت ایجاد کند، که در این راستا از "اهداف پیشرفت هزاره سازمان ملل متحد" حمایت می کند و تعهدی برای برنامه کمک های بشر دوستانه یونیسف، از طریق بخشش مبلغ یک و نیم میلیون یورو طی پنج سال داده است. باشگاه اکنون آرم یونیسف را روی پیراهن خود دارد و این قرارداد بارسا را به باشگاهی بی مانند تبدیل کرده است