تبلیغات
fc barcelona - کادر اداری اف سی بارسلونا

کادر اداری اف سی بارسلونا

 

 

 خوان لاپورتا ای استراچ

 ریاست باشگاه

 اطلاعات تکمیلی

 

 

 آلفونسو گودال ای مارتینز

 

 

 

 

 خوام فرر ای گراوپرا

 

 

 

 خوان بویکس ای سانس

 

 

 

 خوان فرانکوسا ای کاباناس

 

 

 

 رافائل یوسته ای ابل

 

 

 

 جوزپ کوبلس ای ریبه

 

 

 

 آلفونسو کاسترو ای سوسا

 

 

 

 البرت پرین ای کالوت

 

 

 

 جاسینت بوراس ای مانوئل

 

 

 

 جوزپ انتون کولومر

 

 

 

 ماریا النا فورت

 

 

 

 یوردی تورنت

 

 

 

 خاویر بگوس ای سلس

 

 

 

 پاتریک اوست ای لادو