تبلیغات
fc barcelona - شانس بازی کردن فابرگاس 40% است.
mehdi t

شانس بازی کردن فابرگاس 40% است.

  Arsenal vs Barcelona in Emirates Stadium
89/ فروردین/ 11 - 23:15 - چهارشنبه

ونگر از مصدومیت کاپیتان میگوید...

احتمال بازی کردن فابرگاس درمقابل بارسا دربازی چهارشنبه شب لیگ قهرمانان تنها 40 درصد است.
کاپیتان ارسنال دربازی با بیرمنگام از ناحیه زانو دچار اسیب دیدگی شد وبا درد به بازی ادامه داد.فابرگاس همچنین تمرین امروز تیمش را نیز ازدست داد.
درهمین رابطه آرسن ونگر سرمربی توپچیها درکنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با بارسا اعلام کرد:درترکیب بودن یا نبودن سس ممکن است تالحظاتی قبل از بازی نیز مشخص نباشد.
سس امروز تمرین نکرد چرا که برای بازی وتمرین اماده نبود ما 24 ساعت دیگر نیز صبرخواهیم کرد وسپس دوباره وضعیت وی را بررسی میکنیم ولی انچه مشخص است او امروز اماده بازی نبود.
بعضی اوقات شما نباید ریسک کنید چرا که 24 ساعت نیز میتواند فرصت مناسبی جهت بازیابی کامل باشد.نمیخواستم مصدومیت دیگری نصیبش شود بنابراین اجبازه تمرین پیدا نکرد.
من میگویم شانس بازی کردن فابرگاس تنها40  درصد است.سس بسیار مشتاق است تا درتک تک بازی هاحضور داشته باشد اما اگر اماده نباشد من او را حتی رو نیمکت نیز قرار نمیدهم ما 19 بازیکن دیگر در تیم داریم واین به این معنی است که من میتوانم وی را به طور کامل از ترکیب تیم خارج کنم.
اما اگر اماده باشد حتما بازی خواهد کرد ولی امروز نمیتوان به شما پاسخ قطعی بدهم تیم پزشکی معتقد است در24 ساعت اینده شانس بازیابی وجود خواهد داشت.اما تصمیم گیری را به لحظاتی قبل از مسابقه موکول میکنیم.